Proiectul VIP – PLUS

Proiectul VIP – PLUS

„Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile

Cod PN1020

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021

   Apel „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”

Alocarea tematica B         Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / after- school/de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de romi

    Buget: 4 565 893 lei

Durata implementarii: 24 luni, incepand cu data de 01.01.2021.

PARTENERI

Promotor DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IALOMITA (DGASPC IALOMITA)

Partener 1 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARAD (DGASPC ARAD)

Partener 2 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZAU (DGASPC BUZAU)

Partener 3 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI MURES (DGASPC MURES)

Partener 4 ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI INFORMARE PENTRU PROFESIUNI SOCIALE Bucuresti (CRIPS)

CENTRE DE ZI PARTICIPANTE LA PROIECT

 1. Centrul de ingrijire de zi Slobozia – jud Ialomita
 2. Centrul de zi din cadrul Centrului local de Asistenta Facaeni – jud Ialomita
 3. Centrul Multifunctional Cartier Bora – jud Ialomita
 4. Centrul de zi de ingrijire a copiilor Ineu – jud Arad
 5. Centrul de zi pentru prevenirea separarii copilului de familia sa Hasmas – jud Arad
 6. Centrul de ingrijire de zi Pancota – jud Arad
 7. Centrul de zi – Complxul de Servicii pt Copilul cu Handicap nr.14 Rm Sarat – jud Buzau
 8. Centrul de zi Glodeni – jud Mures
 9. Centrul de zi Bukner Tarnaveni – jud Mures

   OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI

Cresterea sanselor de incluziune sociala si o mai buna abilitare a copiilor si tinerilor de etnie roma si a familiilor acestora din comunitati rurale si cartiere urbane defavorizate din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, asigurand dezvoltarea calitatii serviciilor acordate populatiei de etnie roma de catre 9 centre de zi care promoveaza modele de bune practici de abilitare, campanii de constientizare si nondiscriminare, interventia in retea, munca in echipa si solidaritatea sociala.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Imbunatatirea capacitatii institutionale a 9 centre de zi – servicii sociale integrate in comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, cu peste 2/3 beneficiari de etnie roma – prin elaborarea si aplicarea de proiecte institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor identificate dupa evaluarea initiala din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de centre (9 persoane), a reprezentantilor APL (9 persoane), a personalului angajat (53 persoane) si a altor categorii de specialisti voluntari (97persoane) – pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului

OS2 Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de constientizare a persoanelor de etnie roma la nivel comunitar – in beneficiul a 507 persoane din comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures-incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de implementare

OS3. Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie roma si 63 copii din grupuri vulnerabile care nu sunt de etnie roma) si ale unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul membilor familiilor copiilor beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 specialisti si lideri romi de a promova drepturile etniei – incepand din luna a 4-a pana la finalul proiectului

OS4 Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in comunitatile participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din comunitatile participante (peste 284 persoane) – incepand cu luna 10-a pana in luna a 20-a de implementare.

   ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor institututionale de dezvoltare a centrelor de zi in vederea sustenabilitatii si cresterii calitatii serviciilor de incluziune sociala acordate populatiei de etnie roma

A1.1 Evaluarea initiala a centrelor de zi, pe baza unei metodologii unitare elaborate in proiect si stabilirea prioritatilor ce vor fi avute in vedere in proiectele institutionale; pregatirea membrilor echipelor mobile si a reprezentantilor PP, P1, P2 si P3 pentru interventie in scopul dezvoltarii centrelor de zi – seminar on line organizat de P4

A1.2 Elaborarea modelului de formare si formarea sefilor de centre si a reprezentantilor APL pentru design-ul si managementul proiectelor institutionale (curs interjudetean on line pentru 18 pers – 9 sefi centre si 9 reprezentanti SPAS/CL , organizat de P4)

A1.3 Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi pentru aplicarea si monitorizarea proiectelor institutionale pe tot parcursul proiectului

A1.4 Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienta pentru sefii de centre de zi – la Arad si la Tg Mures

A1.5 Evaluarea finala a centrelor de zi

A2, Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul centrelor de zi, voluntari – cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele) A2.1 Elaborare Model formare si „tool-kit” pentru Cursul de perfectionare a personalului centrelor de zi. Publicare model formare pe website-ul proiectului.

A2.2 Organizarea de cursuri pentru pregatirea personalului din centrele de zi (total 56 cursanti) A2.3 Elaborare model de formare a voluntarilor – cadre didactice si alte categorii profesionale si organizare Seminar de pregatire la sediul P4 a cate unei persoane din cadrul echipelor mobile EM si a reprezentantilor PP,P1, P2 si P3 pentru a asigura formarea voluntarilor la nivel local. Publicare model formare pe website-ul proiectului.

A2.4 Organizarea de cursuri locale pentru pregatirea voluntarilor – cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele pentru a se implica in abilitarea copiilor si parintilor romi si in aplicarea principiului nondiscriminarii – in total 97 pers

A3. Activitati de abilitare a persoanelor de etnie roma -dezvoltarea capacitatilor individuale, furnizarea de informatii si cresterea competentelor liderilor si expertilor romi pentru promovarea drepturilor cetatenilor de etnie roma

A3.1 Deplasarea EM in localitati pentru sprijinirea abilitarii copiilor beneficiari ai centrelor de zi, in conformitate cu Programele personale de interventie ale acestora.

A3.2 Organizarea de excursii si tabere cu scop de abilitare a copiilor – in beneficiul copiilor din centrele de zi

A3.3 Tabara interjudeteana VIP Plus

A3.4 Activitati de abilitare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centrele de zi – consiliere individuala si de grup

A3.5 Realizarea de materiale informative si utilizarea lor in activitati curente de informare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centre.

A3.6 Organizarea a 4 seminarii de formare a liderilor si expertilor romi la Slobozia, Arad, Buzau si Tg Mures. Tema: promovarea drepturilor persoanelor de etnie roma, abilitare si constientizare.

A4. Campanii de conçtientizare adresate persoanelor adulte de etnie romă A4.1 Elaborare concept campanie constientizare si materiale de campanie A4.2 Tiparire Kit campanie constientizare

A4.3 Pregatire si organizare Atelier de pregatire campanii de constientizare la sediul P4

A4.4 Realizare rubrica dedicata Campaniei de constientizare pe site-ul proiectului si publicare materiale.

A4.5 Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi – „Sarbatoarea parintilor”

A4.6 Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi din jud IL, AR, BZ pentru alte persoane de etnie roma din comunitati

A5. Campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară

A5.1 Elaborare kit campanie nondiscriminare si materiale de campanie A5.2 Tiparire Kit campanie nondiscriminare

A5.3 Realizare rubrica dedicata Campaniei nondiscriminare pe site-ul proiectului si publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe site-urile celor 4 DGASPCuri, site CRIPS si pe facebook. A5.4 Organizare evenimente campanie nondiscriminare in fiecare comunitate

A5.5 Realizare de materiale de prezentare a rezultatelor campaniei de catre fiecare judet si publicare pe website proiect

A5.6 Valorizarea persoanelor si firmelor/institutiilor care doresc sa sprijine/acorda sprijin pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi (denumiti „Promotori VIP”), prin prezentarea acestor exemple de solidaritate sociala pe website-uri sau FB.

A5.7 Evaluarea initiala (inainte de campanie) si evaluarea finala (dupa campanie) pentru masurarea cresterii Nivelului de acceptare a romilor de către populația majoritară (în zonele de intervenție aferente proiectului). Intocmire raport.

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

AT1 Managementul proiectului

AT2 Comunicare si promovare proiect

AT2.1 Organizare seminar de lansare a proiectului

AT2.2 Realizarea, machetarea si tiparirea de materiale de identitate si promovare proiect. AT2.3 Proiectare, incepand cu luna a2-a, realizare dpdv tehnic si continut, lansare (in luna a 5-a) si actualizare website proiect pe toata durata implementarii.

AT2.4 Colaborare cu mass media (transmitere comunicate de presa) si promovarea proiectului pe site-urile promotorului si partenerilor

AT2.5 Organizare Conferinta de inchidere a proiectului.

    GRUPURI ȚINTĂ

Specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc implicați în lucrul cu persoane de etnie romă în centrele educaționale/ after-school/ de zi existente168 persoane
Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, beneficiari ai serviciilor furnizate în centrele educaționale/ after-school/de zi existente sau din comunitate971 persoane, dintre care 761 copii si parinti beneficiari centre de zi
Experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și familiile rome în situații de vulnerabilitate din comunitățile deservite de centrele educaționale/ after-school/de zi existente60 persoane
Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în comunitățile în care se regăsesc centrele educaționale/ after-school/ de zi existente323 persoane

In concluzie, proiectul are in vedere un grup tinta total de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie roma, reprezentand peste 2/3 din grupul tinta total, respectiv 70, 5%.

Mai multe informatii despre proiect:

DGASPC IALOMIȚA    email office@dpcialomita.ro     www.dpcialomita.ro

DGASPC ARAD          email secretariat@dgaspc-arad.ro    www.dgaspc-arad.ro

DGASPC BUZĂU        email monitorizarebz@dgaspc-buzau.ro   www.dgaspc-buzau.ro

DGASPC MUREȘ        email office@dgaspcmures.ro   www.dgaspcmures.ro

ASOCIAȚIA CRIPS      email crips1@crips.ro    www.crips.ro

Articole/comunicate de presa referitoare la conferinta de lansare a Proiectului VIP-PLUS “Voluntariat – Initiative -Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile” cod PN 1020

https://ziarulialomita.ro/vip-plus-voluntariat-initiative-profesionalism-pentru-calitate-in-serviciile-de-zi-destinate-copiilor-din-comunitatile-vulnerabile/
https://ziarulialomita.ro/vip-plus-voluntariat-initiative-profesionalism/

NOUTĂȚI:

Martie 2021:

DGASPC Ialomița a finalizat activitatea de evaluare a centrelor de zi

Echipa de implementare a DGASPC Ialomița a derulat în primele 3 luni de implementare a proiectului PN1020 – VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, activitatea de evaluare a celor 3 centre de zi din județul Ialomița implicate in proiect, respectiv Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi din cadrul Centrului Local de Asistență Socială Făcăeni. Evaluarea centrelor s-a realizat în două etape distincte. În prima etapă au fost colectate, cu ajutorul  Fișei de evaluare inițială, informații despre – situația actuală a centrelor, copiii înscriși în grupul țintă, modul de colaborare cu instituțiile locale, în principal cu școala, nevoile de formare a personalului.  În etapa a doua, a fost aplicată Grila de evaluare, în baza căreia s-a  evaluat modul de aplicare a standardelor minime de calitate în cadrul centrelor de zi.

Evaluarea s-a finalizat prin elaborarea unui Raport, care prezintă situația actuală, problemele întâmpinate, dar și soluții pentru rezolvarea acestora, cu accent pe cele care rezultă din implicarea centrelor de zi în activitățile proiectului VIP PLUS.

De asemenea, observațiile realizate pe parcursul evaluării, dar și concluziile obținute, vor sta la baza activităților ulterioare din cadrul proiectului – formarea personalului, intervenția echipelor mobile, care va debuta din luna aprilie 2021.

Mai multe informații despre concluziile Raportului pot fi obținute prin consultarea secțiunii  ”Fișiere”.

Aprilie 2021

Descrierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și rolul instituției ca promotor al proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este principalul furnizor de servicii sociale de la nivelul judetului Ialomița, fiind  o instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

La începutul existenței sale, în anul 1997, instituția, la momentul acela sub denumirea de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Ialomița, oferea protecție doar copiilor aflați in dificultate, iar ulterior, din anul 2005 și-a extins aria de intervenție asigurând măsuri de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

O preocupare deosebită a instituției este reprezentată de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia acesteia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. Acest lucru se realizează îndeosebi prin accesarea de fonduri  interne și externe nerambursabile, considerate de D.G.A.S.P.C. Ialomița o oportunitate pentru reorganizarea/restructurarea unor servicii de tip vechi (destinate copiilor sau persoanelor adulte cu dizailități), dar și pentru înființarea unora noi, în acord cu prevederile strategiilor naționale privind drepturile diferitelor categorii de persoane vulnerabile.

În demersul de dezvoltare și furnizare de servicii, DGASPC Ialomița a acordat o atenție deosebită atât dezvoltării parteneriatului cu instituții publice și cu organizațiii private, dar și atragerii de voluntari, considerând că aceștia sunt o resursă importantă în activitățile derulate cu grupurile vulnerabile.

DGASPC Ialomița pune, de asemenea, un accent deosebit pe protecția și promovarea drepturilor persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, încurajând atât abilitarea acestora pentru rezolvarea problemelor specifice, cât și solidaritatea socială și responsabilizarea comunităților, în vederea incluziunii sociale a acestor categorii de persoane.

Un astfel de demers îl reprezintă si implementarea în județul Ialomița a proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, in care DGASPC Ialomita are calitatea de promotor (PP). In aceasta calitate, DGASPC Ialomita va asigura pe parcursul celor 24 de luni de implementare a proiectului managementul acestuia, avand pe langa rolul de implementare a activitatilor proiectului la nivelul a trei centre din judet si pe cel de coordonare a partenerilor din proiect (DGASPC Arad, DGASPC Buzau, DGASPC Mures si CRIPS Bucuresti) si mentinere a legaturii cu OP. Sustinerea celor 3 centre de zi din județ, si anume: Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, Centrul Multifuncțional – Cartier Bora și  Centrul de Zi Făcăeni, se va concretiza în  elaborarea și aplicarea unor metodologii și instrumente specifice, in formarea șefilor de centre, a personalului angajat, dar și a reprezentanților autorităților publice locale și a altor categorii de specialiști si dotarea centrelor cu echipamente. De asemenea, având în vedere că la nivelul județului Ialomița trăiesc comunități importante de romi și acestea se confruntă în continuare cu o serie de probleme referitoare la accesul la educație și discriminare, DGASPC Ialomița își propune, în cadrul proiectului, să contribuie la prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor, prin introducerea unor metode inovative de integrare a locuitorilor de etnie romă și schimbarea mentalităților și atitudinii populației majoritare față de aceștia. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, echipa de specialiști va susține creșterea sanselor de incluziune școlară și socială pentru  un număr de 95 de copii, înscriși în cadrul celor 3 centre de zi, dar și a nivelului de conștientizare și sensibilizare a populației majoritate în legătura cu problematica persoanelor de etnie romă.

Demararea activităților derulate de echipele mobile

Începând din luna aprilie 2021, cele 2 echipe mobile ale PP, formate fiecare din câte 2 specialiști: expert abilitare și expert incluziune, au demarat activitățile în cadrul celor 3 centre de zi – Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi din cadrul Centrului Local de Asistență Socială Făcăeni. Aceste activități se adresează atât copiilor înscriși în centrele de zi, părinților acestora, dar și personalului din centre și au la bază Metodologia de lucru pentru acordarea de servicii copiilor din GT, elaborată de P4 – Asociația CRIPS și aprobată de managerul de proiect.

 Pe parcursul lunii aprilie a.c, cele 2 echipe mobile au furnizat servicii către un număr de 24 de copii (15 copii  – Slobozia și Bora;  9 copii – Făcăeni) și 12 persoane adulte (părinți) (9 – Slobozia și Bora și 3 – Făcăeni).

Pentru fiecare dintre aceste persoane au fost realizate următoarele acțiuni:

 • Înregistrarea în GT al proiectului și completarea formularelor specificate în Procedură;
 • Evaluarea inițială a copiilor și planificarea intervenției individuale (completarea Fișei de evaluare inițială, a Planului individual de intervenție și a Fișei serviciilor acordate copilului și familiei)

De asemenea, echipele mobile au furnizat sprijin personalului din cadrul centrelor de zi prin implicarea în  activitățile curente derulate cu copiii, prin desfășurarea unor sesiuni de consiliere, informare și conștientizare cu părinții copiilor înscriși în centrele de zi.

Mai multe informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activității pot fi obținute prin consultarea secțiunii  ”Fișiere”.

Mai 2021

Incepand din data de 17.05.2021 a fost lansat site-ul oficial al proiectului VIP PLUS. Acesta poate fi consultat la adresa http://vip-plus.crips.ro

Persoanele interesate pot gasi aici informatii actualizate despre activitatile proiectului, stadiul de implementare al acestuia si rezultatele obtinute. De asemenea, pot fi accesate informatii despre centrele de zi care fac parte din reteaua VIP PLUS si activitatile derulate in cadrul acestora.

Mai multe informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activității pot fi obținute prin consultarea secțiunii  ”Fișiere”

Iunie 2021

Pe parcursul lunii iunie a.c. s-a derulat cursul de formare a a șefilor de centre de zi si a reprezentanților APL. Aceasta activitate a fost asigurată de Asociatia CRIPS, partener 4 in cadrul proiectului.

Cursul a avut două module:

MODULUL 1: Dezvoltarea serviciilor acordate de centrul de zi copiilor beneficiari si parintilor acestora
MODULUL 2: Dezvoltarea relatiilor centrului de zi cu comunitatea

Ambele module au inclus intervenții pe zoom ale formatorului, în datele de 9.06.2021 și 16.06.2021, completate cu ateliere de lucru prezențiale organizate  atât la sediul DGASPC Ialomița, cât și la sediile partenerilor – D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C. Buzău și D.G.A.S.P.C Mureș (în zilele de 9 și 24 iunie 2021). Cursanții au utilizat platforma online a Asociației CRIPS, secțiunea dedicată acestui curs, având acces la: prezentări și resurse suplimentare de informații, teste de autoevaluare, interfața de comunicare activă permanent, îndrumări practice pentru realizarea portofoliului. La

Ultima etapă a cursului on-line presupune realizarea, transmiterea și evaluarea portofoliilor de absolvire. Portofoliile vor fi pregătite  pregătite în echipe de câte doi cursanți, formate din șeful centrului de zi și reprezentantul APL din comunitate.

Conform programului stabilit, acestea vor fi realizate și transmise până la data de 01.07.2021, urmând ca în decurs de o săptămână să se realizeze evaluarea protofoliilor și comunicarea rezultatelor către cursanți.


De asemenea, în luna iunie au continuat activitățile derulate de echipele mobile, în cele 3 centre. Au fost înregistrați în grupul țintă un număr de 18 copii și 7 părinți.

Pentru imagini de la activitățile din luna iunie 2021, vă rugăm să consultați secțiunea ”Fișiere”

 Iulie 2021

Si in luna iulie, echipele mobile ale DGSPC Ialomita s-au alăturat personalului din cele 3 centre de zi –  Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi Făcăeni și au derulat activitati diverse impreuna cu copii care frecventeaza centrele si cu parintii acestora. La aceste activitati au participat un numar de 36 copii și 7 parinti.

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere”.

August 2021

Pe parcursul lunii august, la nivelul DGASPC Ialomița au fost realizate demersurile necesare pentru buna implementare a proiectului  la  nivel județean, cât și pentru sprijinirea, după caz, a partenerilor din celelelate județe.

Dl Marcu Paul, directorul DGASPC Ialomita si managerul proiectului VIP-PLUS, a acordat echipei Operatorului de Program – Fondul Român de Dezvoltare Socială, un interviul referitor la proiect. Acest interviu poate fi consultat, accesând link-ul de mai jos.

Echipele mobile ale DGSPC Ialomita s-au alăturat personalului din cele 3 centre de zi –  Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi Făcăeni și au derulat activitati diverse impreuna cu copii care frecventeaza centrele si cu parintii acestora.

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere”.

Septembrie 2021

Pe parcursul lunii septembrie, au fost organizate întâlniri de lucru ale echipei de implementare cu membrii EM1 și EM2 în vederea stabilirii activităților din centrele de zi. De asemenea, a avut loc  o întâlnire on-line, pe zoom, cu reprezentanții partenerilor.

În luna septembrie au fost distribuite către cele 3  centre de zi –  Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi Făcăeni, materiale sportive, jocuri, materiale educative, materiale consumabile/birotică, rechizite- pentru activitățile cu beneficiarii, precum și materiale de curățenie și dezinfectanți pentru igienizarea spațiilor alocate pentru derularea activităților proiectului.

De asemenea, în această lună, au fost organizate pentru copiii care frecventează cele 3 centre, o excursie în municipiul Constanța și o tabară în municipiul Brașov.

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere”.

Octombrie  2021

Si in luna octombrie, echipele mobile ale DGSPC Ialomita s-au alăturat personalului din cele 3 centre de zi –  Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi Făcăeni și au derulat activitati diverse impreuna cu copii care frecventeaza centrele si cu parintii acestora.

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere”.

Noiembrie 2021

În luna noiembrie, au fost distribuite, către copiii înscriși în proiect, măști chirugicale, pachete cu produse de igienă personală, precum și pachete cu tratații.

Au fost organizate întâlniri de lucru ale echipei de implementare cu membrii EM1 și EM2 în vederea optimizării activității acestora și pentru  stabilirea calendarului activităților din centrele de zi pentru perioada următoare. Au fost discutate problemele întâmpinate și cele mai bune soluții pentru acestea, având în vedere și contextual pandemic, care afectează activitatea.

Membrii EM1 și EM2 au continuat organizarea de activități împreună cu copiii din cele 3 centre de zi.

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere”.

Decembrie 2021

Pentru buna derulare a activităților proiectului, au fost organizate întâlniri de lucru la care au participat membrii echipei de implementare și ai echipelor mobile. De asemenea, a fost înregistrat un promotor VIP-Plus, care a donat pachete pentru copiii care au participat la “întâlnirea” cu Moș Crăciun.

Pe parcursul lunii decembrie, specialiștii din cadrul celor 2 echipe mobile, au organizat, împreună cu personalul din centrele de zi, o serie de activități pentru copiii înscriși în proiect.

Ianuarie 2022

Activități diverse derulate de către experții abilitare și incluziune în cadrul celor 3 centre – Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, Centrul Multifuncțional Bora și Centrul de Zi Făcăeni. Pe parcursul lunii ianuarie au fost desfășurate atât activități de remediere școlară, cât și activități de recreere și socializare.

Vă invităm să accesați secțiunea  “Fișiere” – “16. Noutăți luna Ianuarie 2022”, pentu a citi mai multe despre activitățile derulate și pentru a vedea imagini din timpul acestor activități.

Februarie 2022

Un an de implementare a proiectului VIP PLUS!

Vă supunem atenției  un Comunicat de presa cu privire la rezultatele obtinute in primul an de implementare a proiectului VIP PLUS. ( pentru detalii accesați secțiunea  “Fișiere”  “17. Comunicat de presă anul 1 de implementare”)

In data de 25.02.a.c, DGASPC Ialomița a organizat, împreună cu Asociația CRIPS, partener în cadrul proiectului VIP – PLUS, Seminarul de formare a experților și liderilor romi. La eveniment au participat asistenți comunitari, mediatori sociali și școlari,  directori ai unor școli din  comunitățile vulnerabile, experți locali pe problematica romilor, lideri romi, reprezentanți ai unui ONG cu activitate în acest domeniu, dar și  persoane de etnie romă, dornice să primească informații și să le disemineze în comunitățile de proveniență. Evenimentul a avut forma unei dezbateri, în cadrul căreia s-a dorit  generarea  unor mesaje cheie pe care liderii și experții romi să le transmită copiilor, părinților și instituțiilor din comunitate, așa încât să se îmbunătățească accesul la educație al copiilor de etnie romă.

În luna februarie, echipele mobile au derulat în cadrul celor 3 centre activități diverse, adresate atât copiilor, cât și părinților. 

Pentru mai multe  informații despre activitățile lunii februarie,  vă invităm să consultați secțiunea “Fișiere” – “18. Noutăți luna februarie 2022”.

Martie 2022

În primele zile ale lunii martie, copiii care frecventează Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, au spus în cor “La mulți ani, MAMA!”. Lor li s-au alăturat și copiii de la Centrul Multifuncțional Bora, care au mers în vizită la Căminele pentru persoane vârstnice din comuna Balaciu și localitatea Fierbinți Târg, pentru a le ura și bunicuțelor găzduite acolo “La mulți ani!”, cu ocazia Zilei de 8 Martie.

În zilele de 10, 17, respective 24 martie, la sediul DGASPC Ialomița, s-a desfășurat cursul de pregătire a personalului din cele 3 centre de zi  – Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, Centrul Multifuncțional Bora și Centrul de zi Făcăeni.

Pentru mai multe  informații și fotografii despre activitățile derulate pe parcursul lunii martie 2022,  vă invităm să consultați  secțiunea  “Fișiere”  – “19. Noutăți luna martie 2022”.

Aprilie 2022

În luna aprilie, în cele 3 centre de zi au fost derulate, în coordonarea experților din echipele mobile,  activități de remediere școlară, dar și activități recreative. Astfel, în Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia și în Centrul de Zi Făcăeni, copiii s-au pregătiri pentru întâmpinarea Sărbătorilor Pascale, prin confecționarea de felicitări,minicolaje și  decorare de ouă.

Copii care frecventează Centrul Multifuncțional Bora au sărbătorit Ziua Pământului, prin plantarea de răsaduri în curtea centrului.

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere” – “20. Noutăți luna aprilie 2022”.

Mai 2022

În luna mai, în cele 3 centre de zi au fost derulate, în coordonarea experților din echipele mobile,  activități de remediere școlară/rezolvare de teme dar și activități recreative.

În data de 30.05.2022, la sediu DGASPC Ialomița, iar în data de 31.05.2022 la sediul Școlii Gimnaziale Făcăeni, s-au derulate primele ateliere dedicate cadrelor didactice, din  cadrul  Campaniei de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare a copiilor romi, țintind populația majoritară. Cadrele didactice participante la ateliere lucrează cu copiii înscriși în cele 3 centre de zi – Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, Centrul Multifuncțional Bora și Centrul de zi Făcăeni.

Pentru mai multe informații vă invităm să consultați rubrica destinată Campania de crestere a constientizarii pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, prin accesarea următorului link:

http://vip-plus.crips.ro/campanie.php?ID=1&URL=campanie.php

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere” – – “20. Noutăți luna mai 2022”.

Iunie 2022

La mulți ani, copiilor de pretutindeni! La multi ani, copilarie!

Ziua de 1 Iunie marcată de copiii care frecventează Centrul Multifuncțional Bora, cu  desene pe asfalt, baloane și tort aniversar!

Luni, 06 iunie, la sediul DGASPC Ialomița s-a derulat al doilea atelier de lucru din cadrul Campaniei de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare a copiilor romi, destinat cadrelor didactice care lucrează cu copiii înscriși la Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia și Centrul Multifuncțional Bora, iar marți 07 iunie, Școala Gimnazială din comuna Făcăeni a găzduit al doilea atelier de lucru, destinat cadrelor didactice care se adresează copiilor înscriși la Centrul de Zi Făcăeni.

Pe parcursul lunii iunie, membrii echipei DGASPC Ialomița au participat la Atelierul on-line de pregătire a Campaniei de constientizare adresată persoanelor de etnie romă, organizat de partenerul P4 – Asociația CRIPS. Au fost prezentate si discutate: conceptul campaniei, rolurile partenerilor, planificarea activitatilor, precum și  continutul pliantului de constientizare, fisele de lucru pentru activitatile cu parintii, design-ul materialelor promotionale. Pentru diseminarea informațiilor și materialelor elaborate în cadrul Campaniei, a fost creată pe site-ul proiectului o  rubrica dedicata Campaniei.

Aceasta poate fi consultată prin accesarea link-ului: http://vipplus.crips.ro/campanie.php?ID=2&URL=campanie.php

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere” – “22. Noutăți luna iunie 2022”.

August 2022

Zilele acestea se derulează, în Stațiunea montană Predeal, tabăra județeană destinată copiilor înscriși în cele 3 centre de zi partenere în proiectul VIP-PLUS.

Primele doua zile de tabără au fost dedicate drumețiilor  către Pârtia Clăbucet și Cabana 3 Brazi, dar și activitatilor sportive în  Parcul de aventură “Fun Parc”, unde s-au bucurat de  tiroliană, trambulină, trasul cu arcul și tubing.

Septembrie 2022

La început de an școlar, experții abilitare și incluziune din cadrul proiectului VIP-PLUS, împreună cu directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Făcăeni, doamna Marioara Dragomir, voluntar în cadrul proiectului, au organizat o activitate adresată copiilor care frecventează Centrul de Zi Făcăeni. În cadrul acesteia, adulții și copiii au discutat despre ce înseamnă să fii elev, ce obligații, dar și ce drepturi derivă din această calitate, despre structura anului școlar, dar și despre regulamentul școlar.

Astfel, prin exemple, prin jocuri și discuții, adulții au încercat să îi introducă pe copii în atmosfera noului an școlar.

Mult succes în acest an școlar, tuturor copiilor!

Ziua Pompierilor din Romania, sarbatorita si de copiii  inscrisi la Centrul Multifunctional Bora. Insotiti de educatori si expertii din cadrul proiectului, copiii s-au deplasat la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Barbu Catargiu” din municipiul Slobozia, unde s-au bucurat de informațiile și demonstrațiile prezentate de echipa de pompieri.

La ceas aniversar le uram si noi mult succes salvatorilor, in misiunile umanitare pe care le deruleaza zilnic, pentru salvarea si ajutorarea noastra, a tuturor!

Octombrie 2022

Și in acest an, copiii înscriși la Centrul Multifuncțional Bora s-au alăturat bunicilor găzduiți în Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” din comuna Balaciu, pentru a le ura La mulți ani! cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Astfel, prin poezie, cântec și joc, copiii, împreună cu educatorii și personalul din echipa mobilă a proiectului au încercat să aducă bucurie și zâmbete pe chipurile acestora.

Activitate în aer liber organizată de membrii echipei mobile a D.G.A.S.P.C. Ialomița pentru copiii înscriși la Centrul Multifuncțional Bora. Activitatea a urmărit educația sportivă a copiilor, îmbinată cu jocul și relaxarea. Copiii, însoțiți de membrii EM și personalul centrului au mers în parcul cel mai apropiat de centru, Parcul MB.

Activitate de formare a voluntarilor – cadre didactice, care colaborează cu cele 3 centre de zi din județul Ialomița, beneficiare ale activităților proiectului VIP-PLUS. Pe parcursul acestei săptămâni au fost derulate două activități de formare, una la sediul DGASPC Ialomița, destinată voluntarilor care colaborează cu Centrul Multifuncțional Bora și Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, iar cea de-a doua la sediul Centrului de Zi din localitatea  Făcăeni, pentru voluntarii care colaborează cu acest centru. În cadrul cursului au fost abordate teme precum: rolul voluntarului în echipa centrului de zi; specificul copiilor beneficiari; drepturile copilului, aspecte practice cu privire la modul în care acestea se respectă în activitățile centrului de zi; repere privind specificul cultural al etniei rome; obligații și recomandări pentru voluntari. La întâlnire au participat și coordonatorii celor 3 centre de zi, care au prezentat voluntarilor serviciile furnizate în cadrul centrelor de zi și exemple de activități derulate.

O zi la muzeu

Experții incluziune și abilitare din cadrul DGASPC Ialomița au organizat, pentru copiii care frecventează Centrul Multifuncțional Bora, o vizită la Muzeul Agriculturii din municipiul Slobozia. Specialiștii și-au dorit ca prin intermediul acestei activități copii să facă cunoștință cu tradiții și obiceiuri din trecut și să încerce să își imagineze cum era viața fără prea multă tehnologie. De asemenea, activitatea a urmărit creșterea gradului de conștientizare al copiilor cu privire la importanța păstrării tradițiilor și obiceiurilor.

Noiembrie 2022

Campania de conștientizare adresată persoanelor de etnie romă

„Cu drag pentru copilul tău, fii responsabil pentru viitorul lui!” a fost mesajul pe care membrii echipelor mobile ale DGASPC Ialomița l-au transmis, în cadrul Campaniei de conștientizare adresată persoanelor de etnie romă, părințiilor ai căror copii frecventează cele trei centre de zi din județul Ialomița, partenere în implementarea proiectului. Sub sloganul „Cu drag pentru copilul tău, trimite-l la școală!”, au fost purtate discuții referitoare la dreptul la educație al fiecărui copil și modul în care se pot implica părinții pentru a încuraja și susține integrarea școlară. De asemenea, au fost diseminate informații legate de  nevoia copiilor de a fi protejați împotriva oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare, precum și responsabilitățile părinților în acest sens, mesajul către adulți fiind „Cu drag pentru copilul tău, ai grijă să fie protejat!”. Fiecare părinte informat a primit, la final, un pachet cu materialele promoționale elaborate în cadrul Campaniei, inscripționate cu cele trei mesaje menționate mai sus.

Pentru mai multe informatii, accesati site-ul proiectului VIP-PLUS: vip-plus.crip.ro

http://vip-plus.crips.ro/campanie.php?ID=2&URL=campanie.php

Decembrie 2022

Scumpă țară, Romania!

Pregatiri in asteptarea lui Mos Craciun, organizate in Centrul Multifunctional Bora

Ianuarie 2023

Pe urmele lui Eminescu

În data de 17.01.2023, s-a derulat vizita, în județul Ialomița,  a Comitetului de Cooperare al Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor finanțat de Granturi SEE & Norvegiene.

Membrii grupului au vizitat Centrul Multifuncțional Bora, unul dintre centrele în care se implementează activitățile proiectului VIP-PLUS, derulat cu sprijinul Granturi SEE & Norvegiene prin intermediul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

De asemenea, la sediul DGASPC Ialomița au fost purtate discuții cu o parte din echipa locală de implementare a proiectului, pe parcursul cărora au fost prezentate principalele activități derulate, cu accent deosebit pe impactul acestora asupra populației de etnie romă.

Februarie 2023

,,Mens sana în corpore sano”  a fost dictonul activității desfășurată de experții DGASPC Ialomița împreună cu copii de la Centrul de zi Făcăieni. Pe parcursul zilei experții i-au sprijinit pe copii să înțeleagă faptul că o alimentație sănătoasă favorizează  creșterea și dezvoltarea armonioasă a corpului uman.

Astfel, copiii au înțeles că există o mare varietate de alimente, că unele dintre acestea trebuie consumate zilnic, iar altele mai rar, dar au învățat și cum să diferențieze între alimentația sănătoasă și cea nesănătoasă.

De asemenea, experții au încercat să conștientizeze copiii referitor la importantei exercițiului fizic ca parte esențială a bunăstării fizice și psihice.

Excursie în municipiul București

Profitând de vacanța școlară, echipa județeană de implementare a proiectului VIP-PLUS  a organizat, pentru copiii care frecventează  Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, respectiv Centrul Multifuncțional Bora, o excursie în municipiul București. Astel, copiii însoțiți de un expert incluziune și abilitare și personal din cadrul celor două centre  au vizitat Palatul Parlamentului și Muzeul Național de Istorie Naturală  Grigore Antipa. Si cum plimbarea creste pofta de mancare, copii au fost incantati sa serveasca pranzul la un restaurant McDonald’s.

”Sărbătoarea părinților” organizată, în cadrul proiectului VIP-PLUS, în Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia și în Centrul de Zi Făcăeni

Evenimentul, așa cum reiese și din denumirea sa, s-a dorit a fi atât un moment de informare a părinților copiilor care frecventează aceste centre cu privire la activitățile proiectului, cât mai ales de celebrare a acestora.

În cadrul acestei activități, părinților le-au fost prezentate, cu ajutorul imaginilor și al cuvintelor, cele mai importante activități desfășurate pe parcursul proiectului de experții DGASPC Ialomița și personalul celor două centre de zi (excursii, tabere, activități recreative și de petrecere a timpului liber, activități remediale, activități de dezvoltare personală). De asemenea, în timpul activității, părinții au fost ”provocați” să se alăture copiilor în demersul de confecționare a unor felicitări și obiecte decorative, copiii fiind de data aceasta ”îndrumătorii” părinților.

Pe parcursul evenimentului, s-a accentuat rolul deosebit de important pe care îl are fiecare părinte în parte în educația copiilor, precum și modul în care prin implicarea lor au reușit să susțină activitatea centrelor de zi, respectiv activitatea proiectului.

Martie 2023

În cadrul Campaniei de conștientizare adresată persoanelor de etnie romă, membrii echipelor mobile ale D.G.A.S.P.C. Ialomița au distribuit, în cele trei comunități ialomițene în care se implementează proiectul VIP-PLUS, pachete cu alimente atât pentru părinții copiilor care frecventează centrele de zi, cât și pentru alte familii selectate. Prin acestă acțiune, echipa de implementare a proiectului încearcă să sprijine persoanele de etnie romă în demersul de integrare în comunitate, dar și de reducere a fenomenului de abandon școlar.

Conferința de închidere a proiectului

În data de 30.03.2023, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița a avut loc Conferința de închidere a proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale,  reprezentanți ai centrelor de zi, ai partenerilor sociali și ai mass-media din județul Ialomița, precum și beneficiari direcți ai proiectului.

Evenimentul a fost transmis și on-line, pentru a facilita participarea partenerilor din județele Arad, Buzău, Mureș și municipiul București.

COMUNICAT DE PRESĂ

Slobozia, martie 2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița a organizat joi, 30 martie 2023, la sediul instituției din Slobozia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Ialomița, Conferința de închidere a proiectului “VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul a fost implementat de D.G.A.S.P.C. Ialomița în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C. Buzău, D.G.A.S.P.C. Mureș și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), in perioada 01.01.2021 – 31.03.2023, durata implementării proiectului  fiind de 27 de luni, iar valoarea totală a finanțării de 4.565.893 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Ialomita, Arad, Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie roma de către nouă (9) centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială

La Conferință au participat membrii echipei de implementare si reprezentanți ai autorităților județene și locale, ai centrelor de zi, ai partenerilor sociali și ai mass-media din județul Ialomița, precum și beneficiari direcți ai proiectului –  părinții copiilor înscriși la centrele de zi din județul Ialomița implicate in proiect. Evenimentul s-a transmis și online, pe platforma zoom, dand posibilitatea participarii unui numar cat mai mare de persoane, fiind prezenti online reprezentantii Fondului Român de Dezvoltare Socială, ai partenerilor din municipiul București, județele Arad, Buzău, Mureș și ai invitaților acestora.

În cadrul Conferinței a fost realizată o descriere detaliată a activităților realizate în cadrul  proiectului, precum și a rezultatelor obținute în urma derulării acestora, fiind subliniata plusvaloarea adusa de implementarea proiectului.

Astfel, pe parcursul celor 27 de luni, proiectul și-a adresat activitățile următoarelor categorii de persoane:

 • 542 copii înscriși în cadrul celor 9 centre de zi au beneficiat de activități de abilitare precum – remediere școlară, activități sportive, activități de educație pentru sănătate și distribuire de pachete cu produse alimentare, activități de cunoaștere și protejare a mediului, activități de socializare și intercunoaștere, activități de însușire a unor valori morale, vizitarea unor obiective turistice și a unor instituții publice, excursii și tabere;
 • 309 părinți și membrii ai famililor copiilor beneficiari ai centrelor de zi au fost implicați în activități de abilitare și au beneficiat de Campania de constientizare adresată persoanelor de etnie romă;
 • 210 persoane de etnie romă, în plus față de membrii ai familiilor copiilor din centrele de zi, au beneficiat de Campania de conștientizare;
 • 60 de experți și lideri romi au fost implicați în activitățile proiectului, beneficiind de seminarii de formare;
 • 191 specialiști/voluntari implicați în lucrul cu persoanele de etnie romă au beneficiat de activitățile proiectului (cursuri de formare/perfecționare);
 • 323 membri ai comunității aparținând populației majoritare au fost beneficiari ai Campaniei nondiscriminare.

Reprezentanții partenerilor, dar și persoanele prezente în sală au apreciat în mod pozitiv proiectul și rezultatele acestuia, concluzionând că efectele acestuia sunt vizibile în comunitățile în care a fost implementat, prin îmbunătățirea serviciilor centrelor de zi, a calității vieții copiilor beneficiari ai acestor centre și a familiilor lor, prin diminuarea discriminării și creșterea gradului de incluziune socială a populației de etnie romă.

Mai multe informații despre proiect pot fi solicitate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Tel/fax : 0243/231088, email: office@dpcialomita.ro, persoana de contact: Paul Marcu, manager de proiect.

www.eeagrants.ro         www.frds.ro       

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Paul Marcu – manager de proiect/director general al DGASPC Ialomița

www.dpcialomita.ro

Casetă text: Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile çi opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.

www.eeagrants.ro www.frds.ro

Fișiere: