Solicitare ofertă pentru servicii de întocmire documentație tehnico-economică

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița dorește să achiziționeze servicii de întocmire a Documentației tehnico-economică în vederea execuției lucrarilor  în cadrul Proiectului „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”, prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități- ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale, din Planul Național de Redresare și Reziliență.

cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: