Anunț privind achiziția serviciilor de elaborare a expertizei tehnice si a studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții CPV 71241000-9 și CPV 71319000-7 (Rev. 2)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, anunță organizarea achiziţiei de servicii de elaborare a studiilor (studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice),expertiză tehnică, certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor și studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Centrul pentru persoane vârstniceMovila”.

coduri CPV:    71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2)

                       71319000-7 Servicii de expertiză (Rev.2)

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: