Anunț privind achiziția serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism– Slobozia”- CPV 71241000-9

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, anunță organizarea achiziției de serviciilor de elaborare a studiilor (studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice) si Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism– Slobozia”, cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev. 2).

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: