“REABILITARE ȘI DOTARE CENTRU DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU SLOBOZIA” cod unic – 2114603256

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița implementează, în perioada 24.04.2023 – 31.12.2024, proiectul Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”, cod unic – 2114603256.

Proiectul este derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru pesoanele cu dizabilități, Apel necompetitiv, runda 1, fiind finanțat în baza contractului nr. 1257/MCB/24.04.2023.

SCOPUL proiectului este creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din județul Ialomița, prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.

BUGETUL TOTAL al proiectului: 1,441,555.16 lei din care 1,177,430.35 lei costuri eligibile (989.437,27 lei din PNRR și 187.993,08 lei TVA de la Bugetul de Stat), iar 264,124.81 lei costuri neeligibile.    

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului:

OS1. Reabilitarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia, în termen de 21 de luni de la data de începere a implementării proiectului.

OS2. Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia, în termen de 21 de luni de la data de începere a implementării proiectului.

OS3. Dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia cu mobilier și echipamente/aparatură de recuperare în termen de 22 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

OS4. Îmbunătățirea calității serviciilor de recuperare și abilitare în cazul celor  55 de beneficiari/zi ai Centrului de Sericii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia.

OS5. Creșterea numărului de beneficiari ai Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia cu un procent anual de 10%.

OS6. Diversificarea serviciilor oferite de Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia, în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

OS7. Facilitarea integrării în comunitate a celor aproximativ 250 de persoane cu dizabilitate neuro-motorie cazuri unice care frecventează anual Centrul  de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Servicii de  Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia” sunt:

a) persoanele adulte cu dizabilități din comunitate;

b) persoanele adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE:

Activitatea 1 – Managementul proiectului:

 • 1 echipă de implementare a proiectului
 • 24 de minute ale întâlnirilor echipei
 • Rapoarte lunare ale membrilor echipei
 • Rapoarte intermediare și cereri de plată, acte adiționale
 • 1 procedură de lucru
 • 1 plan de implementare a proiectului realizat
 • 1 plan de mediatizare

Activitatea 2 – Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții aferente proiectului:

 • 1 plan de achiziții
 • 6 dosare de achiziții

Activitatea 3 – Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a proiectului tehnic:

 • DALI realizat
 • Proiect tehnic realizat
 • Avize și autorizații, inclusiv cea de construire obținute

Activitatea 4 – Auditul energetic al clădirii și obținerea certificatului de performanță energetică:

 • 2 rapoarte de audit, unul înainte de execuția lucrărilor și unul la final
 • 2 certificate de performanță energetică

Activitatea 5 – Execuția lucrărilor de reabilitare, eficientizare energetică și recompartimentare:

 • 1 clădire cu suprafața de 120 mp reabilitată și recompartimentată
 • 1 proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 • eficiență energetică ridicată a clădirii

Activitatea 6 –  Dirigenția de șantier:

 • 13 rapoarte de activitate lunare ale dirigintelui de șantier privind derularea lucrărilor
 • 1 raport final cu detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de șantier

Activitatea 7 –  Dotarea serviciului cu echipamente, aparatură și mobilier:

 • 1 centru de servicii de recuperare neuro-motorie reabilitat și dotat
 • 55 de persoane/zi vor beneficia de servicii moderne de recuperare
 • 55 de persoane/zi vor beneficia de servicii diversificate de recuperare
 • 25 de intrări noi/an în centru
 • peste 250 de persoane cu dizabilități/an vor dobândi deprinderi de viață independentă

Activitatea 8 – Activitatea de mediatizare a activităților desfășurate prin proiect și a serviciului:

 • 1 plan de diseminare și mediatizare la nivelul proiectului
 • 1 panou temporar montat la locația proiectului
 • 1 panou definitiv montat pe clădirea reabilitată la finalul proiectului
 • 100 de pliante
 • etichete autocolante

Activitatea 9 – Auditul proiectului:

 • rapoarte întocmite de un auditor extern atașate fiecărei cereri de plată

Comunicat lansare proiect – mai 2023

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

Manager de proiect – Marcu Paul

Asistent manager – Romaniuc Raluca Florina

Responsabil financiar – Vasile Cristina Daniela

Responsabil achizitii publice – Brînzaru Mădălina Mihaela

Responsabil tehnic – Jircu Mihaela

Expert promovare – Rătunzeanu Elena – Luminița

Fișiere