Anunț de achiziție servicii de formare profesională

Anunț de achiziție

servicii de formare profesionala în cadrul proiectului Solidar – recunoastere si demnitate pe piata muncii din Regiunea Sud-Muntenia’’ proiect finantat din Fondul Social European, POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/124561

D.G.A.S.P.C. Ialomiţa achiziţionează servicii de formare profesională în cadrul proiectului ’’Solidar – recunoastere si demnitate pe piata muncii din Regiunea Sud-Muntenia’’ POSDRU/118/6.2/G/124561

Cod CPV: 80530000-8 “Servicii de formare profesională

Descrierea serviciilor:

Organizarea următoarelor cursuri de calificare de nivel 1 pentru un numar de 116 beneficiari ai proiectului, cu o durată de 60 de zile pe curs:

– Lucrator in cultura plantelor – 28 persoane

– Lucrator in comert – 44 persoane

– Lucrator in structuri pentru constructii – 20 persoane

– Patiser – 24 persoane

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct.D.Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 08.12.2014, ora 10.00, data limita de răspuns la solicitările de clarificări fiind 08.12.2014, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertelor este 09.12.2014, ora 09.30, iar deschiderea acestora va avea loc în data de 09.12.2014, ora 10.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada Ct.D.Gherea nr.1.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: office@dpcialomita.ro.

Director General,

Prof. Paul Marcu

Fișiere: