Achiziţie de servicii de organizare evenimente

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în Oameni!

Titlul Proiectului: SOLIDAR – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia

Achiziţie de servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia” POSDRU/118/6.2/G/124561

În perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, împreună cu Asociaţia CRIPS – Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale din Bucureşti implementează proiectul „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”, ID POSDRU/118/6.2/G/124561. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

În cadrul acestui proiect, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa, achiziţionează servicii de organizare evenimente in vederea organizarii a 5 ateliere de lucru (seminarii), cod CPV: 79952000 – 2 Servicii pentru evenimente

Datele, localitatile de desfășurare a evenimentelor si valoarea estimata pentru fiecare eveniment in parte sunt:

 • 15 decembrie 2014 in orasul Pitesti, judetul Arges – 1 atelier de lucru cu 15 persoane, valoare estimata inclusiv tva – 600 lei
 • 18 decembrie 2014 in Municipiul Calarasi, jud Calarasi – 1 atelier de lucru cu 15 persoane, valoare estimata inclusiv tva – 600 lei
 • Municipiul Fetesti, judetul Ialomita – 1 atelier de lucru cu 15 persoane, valoare estimata inclusiv tva – 600 lei
 • Municipiul Slobozia, judetul Ialomita – 2 ateliere de lucru cu cate 20 persoane, valoare estimata inclusiv tva – 800 lei/ atelier

Intrucat nu au fost inca stabilite, datele de desfasurare a evenimentelor pentru Municipiile Fetesti si Slobozia, vor fi transmise castigatorului, dupa incheierea contractului, cu cel putin 2 zile inainte de data la care acestea vor avea loc.

Ofertele pot fi depuse pentru una sau mai multe locatii.

Specificaţii referitoare la cerinţele ce trebuie îndeplinite în vederea organizării evenimentelor:

 • asigurarea unei săli corespunzatoare de desfasurare a atelierelor de lucru cu următoarele caracteristici:
  • localizata astfel încât să existe acces facil la mijloace de transport în comun;
  • să fie suficient de spaţioasă pentru a găzdui minim 15 – 20 de persoane, în condiţii bune, fără a deveni aglomerată;
  • încălzită confortabil si ferită de orice mirosuri de mâncare;
  • să beneficieze de lumină suficientă, dar cu posibilitate de proiecţie video în condiţii bune;
  • aranjamentul sălii trebuie să se realizeze de o aşa manieră încât să asigure confortul participanţilor la eveniment, precum si o bună vizibilitate a proiecţiilor ce se vor desfăşura;
  • să dispună de videoproiector, ecran de proiecţie şi telecomanda pentru derularea slide-urilor;
  • să dispună de conexiune la internet;
  • accesul către sală să fie semnalizat corespunzător cu însemnele proiectului;
  • sa aiba amenajat un spaţiu pentru înregistrarea participanților;
  • în imediata apropiere a sălii trebuie să fie amenajat un spaţiu pentru servirea cafelei si gustarilor ;
  • locaţia să fie dotată cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.
 • catering. In pauza, ofertantul trebuie sa puna la dispozitia participantilor, intr-un spatiu special amenajat si in cantitati suficiente pentru pentru un număr de 15-20 de persoane (in functie de locatie), minim: cafea, suc, ceai, apa minerală şi plată, sandwich-uri calde si reci, produse de patiserie dulce şi sărată.
 • ofertantul va trebui să asigure prezența activă la locul desfășurării evenimentului, a cel puțin unei persoane – coordonator de eveniment, cu experiență în organizarea de evenimente și care va fi prezentă pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului, cu scopul garantării unei bune desfășurări a acestuia;

Având în vedere cele descrise mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi până la data de 12 decembrie 2014, ora 10:00 oferta dvs. de preţ (inclusiv descrierea meniului cu gramajul pentru fiecare produs în parte şi indicarea locaţiei) pentru organizarea atelierului/atelierelor pentru care depuneti oferta.

Criteriul de evaluare al ofertelor: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor impuse, clasamentul fiind stabilit în funcție de valorile ofertate fără tva.

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct.D.Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița, până la data de 12.12.2014, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi, ora 10:15.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 11.12.2014, ora 10.00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 11.12.2014, ora 12.00. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro.

Vă mulţumim!

Director General,

Prof. Paul Marcu

Partener în proiect:

 CRIPS – Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale