Anunț: achiziție servicii de catering

Fondul Social European, POSDRU 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

POSDRU/118/6.2/G/124568

14.11.2014

Achiziţie de servicii de catering pentru copiii aflați în îngrijirea cursanților din cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa achiziţionează servicii de catering în vederea asigurării acompanierii copiilor aflați în îngrijirea cursanților din cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi” POSDRU/118/6.2/G/124568.

Cod CPV: 55520000-1 „Servicii de catering”

Descrierea serviciilor: asigurarea mesei pentru 40 de copii, pe durata desfășurării cursurilor organizate în cadrul proiectului, în localitățile de organizare ale cursurilor de calificare (Urziceni, Traian, Slobozia, Feteşti), în locațiile și conform programului stabilite de către autoritatea contractantă.

Numarul total de porții: 2400

Durata contractului: 9 luni

Masa va fi la un standard cel puţin bun, în cantități suficiente pentru toți copiii, iar fiecare porție va consta în cel puțin următoarele produse:

  • un fel cald (de exemplu: șnițel/grătar cu garnitură de cartofi, legume sau orez și chiflă) sau sandwich (chiflă/corn cu șnițel/grătar/mezel slab, cașcaval, cartofi, salată/ardei);
  • un suc natural îmbuteliat (minim 200 ml);
  • fructe (minim 2 bucăți);
  • un iaurt de băut (minim 200 ml);
  • un produs preambalat de patiserie/cofetărie.

Se vor prezenta cel puțin 6 variante diferite de meniu, care vor fi servite prin rotație. Fiecare meniu va avea specificat și gramajul pentru fiecare produs în parte. Toate produsele trebuie să fie ambalate și etichetate conform prevederilor legale în vigoare.

Buget maxim disponibil per porție: 30 de lei, inclusiv tva.

Criteriul de evaluare al ofertelor: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor impuse, clasamentul fiind stabilit în funcție de valorile ofertate fără tva.

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct.D.Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița, până la data de 21.11.2014, ora 12.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi, ora 12.30.

Ofertanții pot solicita clarificări până la data de 20.11.2014, ora 10.00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 20.10.2014, ora 12.00. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro.