Anunț de achiziție de servicii de formare profesională 05.05.2015

Nr. 7513/05.05.2015

ANUNȚ DE ACHIZIŢIE

servicii de formare profesională în cadrul proiectului

Calificarea meseriașilor tradiționali romi” POSDRU/118/6.2/G/124568

D.G.A.S.P.C. Ialomiţa achiziţionează servicii de formare profesională în cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi” POSDRU/118/6.2/G/124568.

  • Cod CPV: 80530000-8 “Servicii de formare profesională”

Descrierea serviciilor: cursuri de formare profesională în meseria de lucrător finisor pentru construcții pentru 40 de participanți, în municipiul Slobozia (26) și în municipiul Fetești (14), cu o durată totală de 360 de ore, desfășurate pe o perioadă de 4 luni.

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct.D. Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 8.05.2015, ora 10.00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 8.05.2015, ora 12.00.

Data limită de depunere a ofertelor este 11.05.2015, ora 11.30, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 11.05.2015, ora 12.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada Ct.D.Gherea nr.1, Slobozia.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email office@dpcialomita.ro sau fax, la nr. 0243/233407.

Director General,

Prof. Paul Marcu

Fișiere: