Erată la anunțul de achiziție nr. 7513 din 5 Mai 2015

Nr. 7755 / 08.05.2015

ERATĂ

la anunțul de achiziție nr. 7513/05.05.2015 pentru servicii de formare profesională în cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi”, proiect finanțat din Fondul Social European, POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/124568

Se modifică documentația de atribuire prin următoarele precizări:

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este 39399 lei.

Există posibilitatea suplimentării numărului de cursanți până la 43, respectiv a valorii contractului de prestări servicii de formare profesională, până la suma maximă estimată de 42354 lei, prin act adițional, încheiat înainte de începerea cursurilor, în cazul în care autoritatea finanțatoare va aproba această modificare.

Director General,

Prof. Paul Marcu

Fișiere: