Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2023 – 2030, Județul Ialomița


Misiunea strategiei este dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii sociale de calitate la nivel
județean, care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de
dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și
promovarea incluziunii sociale

Pentru detalii accesați fișierul: