Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

regio

Slobozia, 27 Iunie 2019

Pe parcursul lunii iunie, în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activitati specifice, dintre care amintim:

  1. În data de 13.06.2019, a avut loc vizita pe teren a reprezentanților ADR Sud Muntenia care au realizat verificarea solicitărilor din cadrul  Cererii de rambursare nr. 1. La întâlnire au participat atât membrii echipei de implementare a DGASPC Ialomița, cât și un reprezentant al firmei care furnizează consultanță în cadrul proiectului – SEMI C PRAN SRL. Nu au fost identificate
  2. Au fost transmise către ADR Sud Muntenia răspunsurile la solicitările de clarificări referitoare la Cererea de rambursare nr. 1, respectiv Cererea de rambursare nr. 2.
  3. Firma care furnizează servicii de consultanță pentru implementarea proiectului – SEMI C PRAN SRL – a depus raportul de activitate, aferent perioadei 01-31.05.2019.

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro

regio footer