Anunț privind achiziția publică de servicii de consultanță și asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare CPV 73000000-2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa în calitate de autoritate contractantă este interesată să achiziționeze servicii de consultanță și asistență pentru întocmire și depunere Cerere de finanțare, pentru Proiectul ,,Pași spre viitor”

– cod CPV-73000000-2 –consultanță și asistență pentru întocmire și depunere Cerere de finanțare

Pentru detalii accesați următorul fișier: