Comunicat din 11 iunie 2014

COMUNICAT PRIVIND SELECȚIA UNUI NOU PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/118/6.2/G/124561

Prin prezentul comunicat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița aduce la cunoștință factorilor interesați că în urma procedurii de selecție, publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița (www.cicnet.ro) la data de 21.05.2014 și având în vedere concluziile Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, noul partener selectat în cadrul proiectului „Solidar – Recunoaștere și demnitate pe piața muncii din Regiunea Sud Muntenia”, ID 124561, este Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) București.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.