Anunț de achiziție din 1 Octombrie 2014

Achiziţie servicii de formare profesională şi pachete conţinând masă și transport participanţi în cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi” POSDRU/118/6.2/G/124568

D.G.A.S.P.C. Ialomiţa achiziţionează servicii de formare profesională şi pachete conţinând masa și transport participanţi în cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi” POSDRU/118/6.2/G/124568.

Coduri CPV: 80530000-8 “Servicii de formare profesională”, 55520000-1 „Servicii de catering”, 60000000-8 „Servicii de transport”

Descrierea serviciilor:

  1. Organizarea următoarelor cursuri de calificare de nivel 1 pentru 125 de beneficiari ai proiectului, cu o durată de 60 de zile pe curs:
  • tinichigiu carosier
  • confecţioner construcţii metalice
  • agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport
  • îngrijitor bătrâni
  • babysitter
  1. Asigurarea mesei şi transportului cursanţilor pe durata celor 60 de zile ale fiecărui curs, în localitățile de organizare ale cursurilor de calificare: Urziceni, Traian, Slobozia, Feteşti

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct.D.Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 6.10.2014, ora 10.00, data limita de răspuns la solicitările de clarificări fiind 6.10.2014, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertelor este 7.10.2014, ora 11.30, iar deschiderea ofertelor în data de 07.10.2014, ora 12.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada Ct.D.Gherea nr.1.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: office@dpcialomita.ro.

Fișiere: