Anunț privind achiziţia de servicii de tipărire şi livrare a materialelor promoționale – proiect VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de promotor în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, achiziționează servicii de tipărire şi livrare a materialelor promoționale, din cadrul campaniilor de conștientizare:

Coduri CPV:

  • 79823000-9 Servicii de tipărire şi livrare (Rev. 2)
  • 22462000-6 Materiale publicitare (Rev. 2)