Anunț privind achiziţia de servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiţie „Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism– Slobozia”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa, în calitate de autoritate contractantă, achiziționeză servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiţie „Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism– Slobozia”, coduri CPV:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice(Rev.2)

71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2)

Pentru detalii accesați fișierele: