Anunț privind achiziţia de servicii de consultanță în implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, cod MySMIS «114575»

Începand cu data de 01.11.2018,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, cod MySMIS «114575». Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Proiectul are drept obiectiv general îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Scopul proiectului este reabilitarea termică și energetică a clădirii acestui complex, situat pe str. Ct. D. Gherea, nr.7, din Municipiul Slobozia. Acest lucru se va realiza prin adoptarea unor soluții constructive de izolare termică a anvelopei clădirii și modernizarea/reabilitarea instalațiilor în vederea creșterii performanței energetice a clădirii.

Descriere contract: prestarea serviciilor de consultanță în implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, cod MySMIS «114575», în conformitate cu cerințele din documentația atașată.

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: