Comunicat de presă privind proiectului cod SMIS 2014 – 111320 DAP Voluntar „Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”

Comunicat de presă

În cadrul proiectului cod SMIS 2014 – 111320 DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”, in zilele de 30 si 31 ianuarie 2019  a avut loc la Slobozia, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, primul modul al cursului „POLITICI PUBLICE – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului”.

Proiectul cod SMIS 2014 – 111320 DAP Voluntar, implementat de asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS din Bucuresti în intervalul 07.06.2018 – 07.10.2019, este co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (bugetul total fiind 906.118,53 lei, din care un procent de 98% – suma de 887.996,17 lei finanțare nerambursabilă acordată de AM POCA, restul de 2% fiind contribuția CRIPS). Proiectul are ca scop creșterea capacității ONG-urilor active în sectorul social – protecția copilului – și în sectorul educației de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice.

La cursul organizat in colaborare cu DGASPC Ialomita au participat 20 de persoane, reprezentanti ai urmatoarelor organizatii neguvernamentale:  

  1. Fice Romania – filiala Ialomița
  2. Asociatia socio-culturala Matei Basarab
  3. Asociatia Interact
  4. Asociatia Expert-in

Apreciem interesul participantilor pentru tematica politicilor publice si strategiilor in domeniul protectiei drepturilor copilului, precum si oportunitatea de dialog public-privat oferita de aceasta activitate. Primul modul de curs de la Slobozia s-a incheiat cu succes – felicitari formatorilor si cursantilor, deopotriva!

Pentru mai multe informații despre proiectul ”DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului”, vă invităm să accesați site-ul  http://dap-voluntar.crips.ro/  sau să ne contactați prin email: crips1@crips.ro și la telefon 021.225.00.84