ANUNŢ privind achiziţia de servicii de consultanţă externă în managementul proiectului ”Paşi spre viitor: 2 case de tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, cod SMIS 130618

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa achiziționează servicii de consultanţă externă în managementul proiectului ”Paşi spre viitor: 2 case de tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, cod SMIS 130618.

Cod CPV: 72224000-1 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor (Rev. 2)

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: