Anunț de achiziție de servicii privind supravegherea instalațiilor sub presiune și de ridicat

Nr. 7012 / 27.04.2015

ANUNȚ ACHIZIȚIE

SERVICII PRIVIND SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE ŞI DE RIDICAT

D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă pentru servicii de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor sub presiune şi de ridicat, conform legii 64/2008.

Cod CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere

Descrierea serviciilor: activitate de supraveghere în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR şi legislaţia în vigoare, a următoarelor instalaţii aparţinând centrelor din subordine:

– cazane de încălzire şi apă caldă din componenţa centralelor tehnice (22 cazane);

– platforme de ridicat (2).

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. C.D. Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița. Preţul ofertat va fi pe cazan sau platformă/ lună şi va include:

– prestări servicii RSVTI, conform legii 64/2008;

– deplasări la locaţiile unde se află centrale termice sau instalaţii de ridicat(din Slobozia, Movila, Fierbinţi-Târg, Urziceni, Balaciu);

– instructaj şi verificare lunară.

Durata contractului este de 8 luni, cu posibilitatea de prelungire până la data de 30.04.2016. Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 30.04.2015, ora 10.00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 30.04.2015, ora 14.00.

Data limită de depunere a ofertelor este 04.05.2015, ora 11.30, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 04.05.2015, ora 12.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada C.D..Gherea nr.1, Slobozia.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email office@dpcialomita.ro sau fax, la nr. 0243/233407.

Director General,

Prof. Paul Marcu

Fișiere: