Anunt de achizitie de servicii în domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență

Nr.7013 / 27.04.2015

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ŞI AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă pentru servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă.

Cod CPV: 85312320-8 Servicii de consultanță profesională

Descrierea serviciilor: prestare de servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă prin reprezentanţi specializaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare, pentru D.G.A.S.P.C. Ialomita şi unităţile sale subordonate din Slobozia, Urziceni, Feteşti, Tăndărei, Fierbinţi-Târg, Balaciu şi Movila.

Durata contractului este de 8 luni, cu posibilitatea de prelungire până la data de 30.04.2016.

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. C.D. Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 30.04.2015, ora 10.00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 30.04.2015, ora 14.00.

Data limită de depunere a ofertelor este 04.05.2015, ora 11.30, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 04.05.2015, ora 12.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada C.D.Gherea nr.1, Slobozia.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email office@dpcialomita.ro sau fax, la nr. 0243/233407.

Director General,

Prof. Paul Marcu

Fișiere: