Anunț de achiziție de servicii de formare profesională

Solidar

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în Oameni!

Titlul Proiectului: SOLIDAR – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia

Anunt de achiziție

servicii de formare profesionala în cadrul proiectului Solidar – recunoastere si demnitate pe piata muncii din Regiunea Sud-Muntenia’’ proiect finantat din Fondul Social European, POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/124561

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita achiziţionează servicii de formare profesională în cadrul proiectului ’’Solidar – recunoastere si demnitate pe piata muncii din Regiunea Sud-Muntenia’’ POSDRU/118/6.2/G/124561

Cod CPV: 80530000-8 “Servicii de formare profesională

Descrierea serviciilor:

Organizarea următoarelor cursuri de calificare de nivel 1 pentru un numar de 63 beneficiari ai proiectului, cu o durată de 3 luni pe curs:

  • Lotul 1 – CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ „Lucrator in cultura plantelor” pentru 20 de participanti, in comuna Bordușani, județul Ialomița
  • Lotul 2 – CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ „ Lucrator in comert” pentru 25 de participanti, in municipiul Slobozia, județul Ialomița
  • Lotul 3 – CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ „Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport” pentru 18 de participanti, in municipiul Fetesti, județul Ialomița

Ofertele vor fi depuse la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita, str. Ct.D.Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 17.03.2015, ora 10.00, data limita de răspuns la solicitările de clarificări fiind 17.03.2015, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertelor este 18.03.2015, ora 09.30, iar deschiderea acestora va avea loc în data de 18.03.2015, ora 10.30, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada Ct.D.Gherea nr.1.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: office@dpcialomita.ro sau la numarul de fax: 0243/233407

Director General,

Prof. Paul Marcu

Partener în proiect:

CRIPS – Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale

Fișiere: