Anunț de achiziție de servicii de formare profesională şi pachete conţinând masă și transport participanţi

ANUNȚ DE ACHIZIŢIE

servicii de formare profesională şi pachete conţinând masă și transport participanţi în cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi” POSDRU/118/6.2/G/124568

D.G.A.S.P.C. Ialomiţa achiziţionează servicii de formare profesională şi pachete conţinând masă și transport participanţi în cadrul proiectului „Calificarea meseriașilor tradiționali romi” POSDRU/118/6.2/G/124568.

Cod CPV: 80530000-8 “Servicii de formare profesională”, 55520000-1 „Servicii de catering”, 60000000-8 „Servicii de transport”

Descrierea serviciilor:

  1. Lotul 1 Cursuri de formare profesională în meseria de lucrător finisor pentru construcții pentru 40 de participanți, în municipiul Slobozia (26) și în municipiul Fetești (14)
  2. Lotul 2 Cursuri de formare profesională în meseria de lucrător în tâmplărie pentru 40 de participanți, în municipiile Slobozia (14), Fetești (14) și Urziceni (12)
  3. Lotul 3 Cursuri de formare profesională în meseria de lucrător în tricotaje – confecții pentru 40 de participanți, în municipiile Fetești (26) și Urziceni (14)
  4. Lotul 4 Pachete conținând masă şi transport pentru 120 de participanți la cursurile de mai sus

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct.D. Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 19.03.2015, ora 10.00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 19.03.2015, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertelor este 20.03.2015, ora 9.30, iar deschiderea ofertelor în data de 20.03.2015, ora 10.30, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada Ct. D. Gherea nr.1.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email office@dpcialomita.ro sau fax, la nr. 0243/233407.

Director General,

Prof. Paul Marcu