Anunț: Concurs pentru ocuparea a 8 posturi vacante și temporar-vacante