Anunț de achiziție servicii de formare profesională în cadrul proiectului „Solidar – recunoaștere și demnitate pe piața muncii din Regiunea Sud-Muntenia” POSDRU/118/6.2/G/124561

Anunț de achiziție

servicii de formare profesională în cadrul proiectului Solidar – recunoaștere și demnitate pe piața muncii din Regiunea Sud-Muntenia’’ proiect finantat din Fondul Social European, POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/124561

D.G.A.S.P.C. Ialomiţa achiziţionează servicii de formare profesională în cadrul proiectului ’’Solidar – recunoaștere și demnitate pe piața muncii din Regiunea Sud-Muntenia’’ POSDRU/118/6.2/G/124561

Cod CPV: 80530000-8 “Servicii de formare profesională

Descrierea serviciilor:

Organizarea următoarelor cursuri de calificare de nivel 1 pentru 56 de beneficiari ai proiectului, cu o durată de 60 de zile pe curs:

– Ingrijitoare batrani la domiciliu

– lucrator in cultura plantelor

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct.D.Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 05.11.2014, ora 10.00, data limita de răspuns la solicitările de clarificări fiind 05.11.2014, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertelor este 6.11.2014, ora 09.30, iar deschiderea ofertelor în data de 06.11.2014, ora 10.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din strada Ct.D.Gherea nr.1.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: office@dpcialomita.ro.

Director General,

Prof. Paul Marcu