Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

regio

Slobozia, 29 Iulie 2019

Pe parcursul lunii iulie, în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activitati specifice, dintre care amintim:

  1. S-a inițiat și transmis către ADR Sud Muntenia, Actul adițional nr. 1/10.07.2019 pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului și modificarea bugetului acestuia ca urmare a devizului general aprobat la faza PT. De asemenea, s-a propus modificarea planului de achiziții în vederea modificării valorii contractelor, modificate ca urmare a devizului general faza PT și a perioadelor de lansare și atribuire contracte, precum și graficul cererilor de rambursare/plată.
  2. Firma care furnizează servicii de consultanță pentru implementarea proiectului – SEMI C PRAN SRL – a depus raportul de activitate aferent perioadei 01-30.06.2019.

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro

regio footer