Anunț selectare parteneri entități private – Programul “DEZVOLTARE LOCALĂ, REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță deschiderea selecției de parteneri entități private, în vederea elaborării și depunerii unei propuneri de proiect, în cadrul Apelului “Dezvoltare Locală”, program finanțat prin Granturile SEE și norvegiene 2014-2021.

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: