Anunț privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

FSE

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

07.02.2020

ANUNȚ privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță  că, în data de 05.02.2020, s-a întrunit la sediul instituției, Comisia de evaluare a dosarelor depuse de către persoane interesate să beneficieze de serviciile furnizate în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

 Menționăm că au fost înregistrate un număr de  53 de dosare ale candidaților.

 În urma evaluării, din totalul dosarelor depuse, 52 dosare au fost declarate eligibile,  existând o singură respingere, din cauza nerespectării condițiilor obligatorii (dosar incomplet).

Pentru depunerea contestațiilor, fiecare dintre cele 53 de persoane înscrise are la dispoziție 3 (trei) zile lucrătoare, de la momentul primirii corespondenței.

De asemenea, în cadrul aceleiași ședinte, Comisia de evaluare a verificat și propunerile realizate de către cele 6 autorități publice locale, care au desemnat câte un reprezentant pentru a participa la activitățile din cadrul proiectului.  Fiecare dintre aceste persoane a fost declarată eligibilă (îndeplinește condițiile obligatorii) și intră în procesul de selecție propriu-zis.

 Relații suplimentare puteți obține la tel. 0243231088, e-mail: office@dpcialomita.ro