Anunț selectare parteneri entități private – Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul ”EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERII ÎN SITUAȚII DE RISC”

Anunț selectare parteneri entități private – Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul ”EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru detalii accesați fișierul: