Anunț privind achiziţia de servicii de închiriere a unei locuinţe în cadrul proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, cod 465/4/4/128038

FSE

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice          

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Nr. 19407/06.11.2019

ANUNŢ privind  achiziţia de  servicii de închiriere a unei locuinţe în cadrul proiectului

„VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”,   cod 465/4/4/128038

            În cadrul implementării  proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”,   cod 465/4/4/128038 ,    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, închiriază apartament decomandat / casa cu 3 sau 4 camere,  situat in  Slobozia, indiferent de zonă și dotări existente, mobilat/nemobilat.

            Contractul de închiriere se va încheia pentru perioadă de 38 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de 3 ani, în vederea asigurării sustenabilității proiectului.

Ofertele vor fi transmise pe e-mail, la adresa: achizitii@dpcialomita.ro, până la data limită de 11.11.2019. Acestea vor cuprinde o prezentare a apartamentului/casei care se închiriază, pentru a se putea verifica cerinţele minime specificate în anunţ, ca primă etapă a selecţiei de oferte.

Oferta va fi selectată în urma vizitării apartamentului de către reprezentanţii autorităţii contractante, având la baza criterii de preţ, suprafaţă, amplasament, facilităţi etc.

              Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0243/231088 int. 17.

Director General,

Prof. Paul Marcu