Anunț privind achiziția serviciilor de dirigenție de șantier pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul Ialomița”, cod SMIS «114575»

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa anunță  achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, cod SMIS «114575»

cod CPV: 71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2)

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: