Anunț privind achiziţia  de  Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnico-economice în cadrul proiectului „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa implementează Proiectul „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”, prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități- ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență.

In vederea realizării în bune condiții a lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectului „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”, a fost întocmită  Documentația tehnico-economică, care trebuie verificată calitativ.

In acest sens Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în calitate de autoritate contractantă, dorește achizionare de servicii de verificare tehnică de calitate:

Cod CPV: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: