Anunț privind achiziţia de servicii de organizare tabere, în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița derulează în calitate de promotor, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente.

Pentru desfășurarea activităților cu beneficiarii copii ai centrelor de zi implicate în proiect din județul Ialomița, se achiziționează servicii de organizare tabere:
Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere de copii (Rev.2)

Pentru detalii accesați fișierele: