Anunț privind achiziția de servicii de organizare evenimente – Aprilie 2015

Nr. 6287 / 15.04.2015

Anunț privind achiziţia de servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia ”  POSDRU/118/6.2/G/124561


În perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, împreună cu Asociaţia CRIPS – Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale din Bucureşti implementează proiectul „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”, ID POSDRU/118/6.2/G/124561. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

În cadrul acestui proiect, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa, achiziţionează servicii de organizare a unui eveniment – Bursa locurilor de munca , cod CPV: 79952000 – 2 Servicii pentru evenimente

Specificaţii referitoare la organizarea evenimentului:

 • data la care va avea loc evenimentul: 29 aprilie 2015,
 • localitatea de desfășurare a evenimentului – municipiul Fetești, judetul Ialomita,
 • valoare estimata inclusiv tva – 2.500 lei

Cerinţele ce trebuie îndeplinite de catre ofertanti:

 • asigurarea unei săli corespunzatoare de desfasurare a Bursei locurilor de munca, cu următoarele caracteristici:
 • localizata astfel încât să existe acces facil la mijloace de transport în comun;
 • locaţia să fie dotată cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • să fie suficient de spaţioasă pentru a găzdui minim 15 expozanti si minim 85 de participanti, în condiţii bune, fără a deveni aglomerată;
 • pentru fiecare expozant se va asigura minim 1 masă şi 2 scaune, precum şi racordare la o sursa de energie; suprafaţa minimă pentru fiecare expozant: 3 mp cu deschidere de minim 2 m;
 • de asemenea, sala va fi dotata cu scaune/canapele suficiente, pentru toti participantii ce se vor afla in asteptare;
 • încălzită confortabil si ferită de orice mirosuri de mâncare;
 • să beneficieze de lumină suficientă;
 • aranjamentul sălii trebuie să se realizeze de o aşa manieră încât să asigure confortul participanţilor la eveniment;
 • să dispună de conexiune la internet;
 • accesul către sală să fie semnalizat corespunzător cu însemnele proiectului;
 • sa aiba amenajat un spaţiu pentru înregistrarea participanților;
 • în sala trebuie să fie amenajate 2 spaţii pentru servirea cafelei si a gustarilor.
 • catering.

Ofertantul trebuie sa puna la dispozitia participantilor, in spatiile special amenajate si in cantitati suficiente pentru pentru un număr de 100 de persoane, minim:

 • cafea – minim 100 ml/persoana (inclusiv: pahare de unica folosinta pentru servit, zahar, lapte si betisoare),
 • ceai – minim 200 ml/persoana (100 de pliculete de diverse sortimente si apa fierbinte; inclusiv pahare de unica folosinta pentru servit, zahar si betisoare),
 • apa minerala/plată – minim 500 ml/persoana (inclusiv: pahare de unica folosinta pentru servit),
 • produse de patiserie dulce (minipateuri cu umpluturi diverse: mere, dovleac, ciocolata, branza dulce, etc.) – minim 150 gr./persoana,
 • produse de patiserie sărată (minipateuri cu umpluturi diverse: branza sarata, ciuperci, etc.) – minim 150 gr./persoana.

Ofertantul va pune la dispozitia participantilor, pentru a putea servi produsele de patiserie, farfurii de unica folosinta – minim 100 buc si servetele de hartie – minim 200 buc.

 • ofertantul va trebui să asigure prezența activă la locul desfășurării evenimentului, a cel puțin unei persoane – coordonator de eveniment, cu experiență în organizarea de evenimente și care va fi prezentă pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului, cu scopul garantării unei bune desfășurări a acestuia.

Oferta va cuprinde indicarea locaţiei unde se afla sala si descrierea acesteia (trebuie sa aibe cel putin caracteristicile solicitate), denumirea produselor si cantitatea pentru fiecare în parte. Aceasta va fi depusa in RON fara TVA, si va cuprinde atat valoarea totala cat si preturile detaliate.

Criteriul de evaluare al ofertelor este prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor impuse, clasamentul fiind stabilit în funcție de valorile ofertate fără tva.

Ofertele vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct. D. Gherea, nr. 1, Slobozia, Ialomița, până la data de 22.04.2015, ora 14:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi, la ora 14:15.

Ofertanţii pot solicita clarificări până la data de 21.04.2015, ora 10.00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 21.04.2015, ora 15.00. Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro.

Vă mulţumim!

Director General,

Prof. Paul Marcu