Anunț privind achiziţia de servicii de organizare a unei excursii, în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița derulează în calitate de promotor, în perioada 01.01.2021 – 31.03.2023, proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente.
Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzău (P2), respectiv D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și un ONG – Asociația CRIPS (P4).
Pentru desfășurarea activităților cu beneficiarii copii ai centrelor de zi implicate în proiect din judetul Ialomita, se achiziționează servicii de organizare tabere și excursii.

Descrierea achiziției ce face obiectul prezentului anunț: servicii de organizare a unei excursii pentru 50 de
participanți pe data estimată de 23 februarie 2023.
Coduri CPV: 60100000-9 Servicii de transport rutier (Rev. 2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2)

Pentru detalii accesați fișierele: