Anunț privind achiziția de servicii de catering la cursurile locale organizate pentru cadre didactice si alți voluntari, în cadrul Proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa achiziţionează servicii de catering pentru activitatea de formare și sensibilizare a cadrelor didactice din cadrul campaniei nondiscriminare – proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, finanțat prin Programul ,,Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Cod CPV: 55520000-1 „Servicii de catering”

Pentru detalii accesați fișierele: