Anunț privind achiziţia de pachete cu alimente în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița derulează în calitate de promotor, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente.
Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzău (P2), respectiv D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și un ONG – Asociația CRIPS (P4).
Pentru desfășurarea activităților în centrele de zi implicate în proiect, din judetul Ialomița, se achiziționează pachete cu alimente, pe bază de contract de furnizare:
Cod cpv: 15800000-6 Diverse produse alimentare (Rev.2)

Pentru detalii accesați fișierul: