ANUNŢ privind achiziţia de servicii de audit financiar în cadrul proiectului ”Paşi spre viitor: 2 case de tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, cod SMIS 130618

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa achiziţionează  servicii de audit financiar, în cadrul proiectului ”Paşi spre viitor: 2 case de tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, cod SMIS 130618, în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini:

Cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiară

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: