Anunț privind achiziția de pachete cu alimente în cadrul Proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa achiziţionează pachete cu alimente , în cadrul Proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative –Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, finanțat prin Programul ,,Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

CPV: 15800000-6 Diverse produse alimentare (Rev.2)