Anunț achiziționare servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții CPV 71520000-9

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, este interesată să achiziționeze: Servicii de supraveghere a lucrărilor, cod CPV 71520000-9, pentru obiectivul de investiție „Compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți Târg- Etapa a-II-a – Compartimentări interioare „

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: