Anunț achiziționare servicii de consultanță

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în calitate de autoritate contractantă este interesată să achiziționeze servicii de consultanță cod CPV-73000000-2 – consultanță și asistență pentru întocmire și depunere cerere de finanțare și a documentației aferente pentru proiectele:

1. Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr.3 Slobozia, județul Ialomița și cantina aferentă.

2. Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni, județul Ialomița și cantina aferentă.

3.Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița.

Fișiere: