Anunț achiziționare servicii de audit CPV 79212100-4

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, achiziționează Servicii de auditare financiară CPV – 79212100-4, în cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judetul Ialomita”, cod MySMIS «114575».

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: