Acte necesare pentru instituirea unei măsuri de protecție specială – plasament

 • Solicitarea dumneavoastră pentru plasamentul copilului;
 • Solicitarea copilului, în cazul în care a împlinit 10 ani, pentru plasament;
 • Acordul părinților cu privire la plasamentul copilului;
 • Adeverințe de venit, cupon de pensie ale membrilor familiei care au solicitat plasamentul;
 • Adeverințe medicale pentru membrii familiei care au solicitat plasamentul şi adeverinţă medicală pentru copil care să conţină şi vaccinurile;
 • Copii după actele civile: buletin de identitate, carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorț dacă este cazul ale membrilor familiei care au solicitat plasamentul, în cazul în care s-a schimbat situaţia familială;
 • Copii acte civile pentru părinți: buletin de identitate, carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorț dacă este cazul;
 • Adeverință de elev;
 • Acte primărie:
  • Evaluare inițială;
  • Fișă de monitorizare pe termen de 3 luni;
  • Raport de implementare a planului de serviciu;
  • Anchetă psihosocială;
  • Plan de serviciu;
  • Raport referire caz;