Proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia este un serviciu public, fără personalitate juridică,  înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița (Hotărâre nr. 91/28.05.2021) în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița.

Înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia a fost realizată  în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, implementat, la nivel național, de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (A.N.E.S.) și  finanțat prin Mecanismul Norvegian 2014-2021 în cadrul programului “Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program.  Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia  face partea dintr-o rețea de 8 centre regionale de consiliere a agresorilor  din mediul domestic.

Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia este serviciu social licențiat (conform Licenței seria LF nr.     00127/20.06.2022), și funcționează având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul Centrului este de furnizare de servicii complexe agresorilor familiali, în vederea corectării comportamentelor agresive și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora.  Pe termen lung scopul acestui serviciu este de a preveni și combate violența domestică prin facilitarea și furnizarea acestor servicii către agresorii familiali.

La nivelul centrului sunt furnizate o serie de servicii, dintre care amintim:

 • consiliere psihologică, socială și juridică;
 • consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare;
 • activități de reabilitare și reinserție socială;
 • consiliere și mediere a conflictului pentru membrii familiei (victimă, agresor, copii, după caz) în vederea depășirii situațiilor de risc.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de consiliere sunt persoane adulte care au săvârșit fapte de violență domestică (indiferent de forma acestora).

Acte  necesare:

 • cerere din partea solicitantului (Anexa nr. 1)
 • acord de prelucrare a datelor beneficiarului (Anexa nr. 2)
 • copie BI/CI/CP;
 • documente cu privire la nivelul de educaţie/pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică, după caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme de violenţă (opţional).

Contact:

 • La sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița din municipiul Slobozia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 1.
 • Telefonic la numărul 0243206101;
 • E-mail – office@dpcialomita.ro