Precizări ANDPDCA cu privire la certificatele de încadrare în grad de handicap

Precizări primite de la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, privind certificatele de încadrare în grad de handicap în perioada stării de urgență.

Pentru detalii accesați următorul fișier: