Servicii acordate copiilor în situație de risc

1. Complex de Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia

 • Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți;
  Scopul serviciului social „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți” este: sprijinirea şi asistarea părinţilor / potenţialilor părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa ,sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora și recuperarea psihoterapeutică a copiilor victime ale abuzurilor.
 • Centul pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul;
  Scopul serviciului social „ Centrul pentru Monitorizare, Asistență și Sprijin al Femeii Gravide Predispuse să-și Abandoneze Copilul ” este: consiliere (socială, juridică, și/sau de alta natură), suport (emoțional, material), facilitarea accesului la servicii psiho-sociale și medicale, cu scopul de a preveni abandonul copilului și de a promova dreptul la viață și la o stare de sănătate cât mai bună; serviciul se înscrie în categoria serviciilor de prevenire care acționează pentru scăderea numărului de copii părăsiți în unități spitalicești.
 • Localizare: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița, clădirea DGASPC, et. 3;
 • Persoana de contact: Rada Mihaela – Șef complex;
 • Telefon: 0243/231.088 – interior 122;

2. Complexul de Servicii Urziceni

Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni are în structura sa Serviciul de tip rezidenţial, care oferă protecţie unui număr de 50 de copii şi are rolul de a asigura protecţia , creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurilor de protecţie specială a copilului, respectiv plasamentul şi Serviciul de zi, care are rolul de a preveni abandonul şcolar şi instituţionalizarea copiilor, oferă găzduire, activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere, dezvoltarea  deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională.

 • Localizare: str. Teilor,  nr. 2, municipiul Urziceni, jud. Ialomița;
 • Persoana de contact: Păun Oana Diana – șef centru;
 • Telefon: 0243/254.745

3. Centrul de Primire în  Regim de Urgență al Copilului 3 – 18 ani Slobozia

Acest serviciu este organizat astfel încât să asigure permanenţa serviciilor de primire şi intervenţie primară în caz de urgenţă. Are o capacitate de 9 locuri. Oferă găzduire pe o perioadă determinată (până la clarificarea situației copilului) copiilor aflaţi în dificultate, cu vârste cuprinse între 4 – 18 ani, găsiți nesupravegheați sau abandonați.

 • Localizare: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 7, mun. Slobozia,  jud. Ialomița;
 • Persoana de contact: Cojocariu Mihaela Florentina – șef centru;
 • Telefon: 0243/214.581

4. Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia

Acesta funcționează ca serviciu de tip rezidențial care asigură accesul pe o perioadă de timp determinată a copiilor cu dizabilități cu vârsta mai mică de 3 ani care necesită îngrijire specializată la găzduire, îngrijire, asistență medicală specializată, terapie, recuperare, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Capacitatea centrului este de 18 locuri.

 • Localizare: Bulevardul Chimiei, nr. 13, mun. Slobozia, jud. Ialomița;
 • Persoana de contact: Costache – Teodoru Ioana – șef centru;
 • Telefon: 0243/231.859

5. Centrul Maternal Slobozia

Centrul Maternal Slobozia a fost înființat în anul 1998, fiind un serviciu de tip rezidențial care oferă găzduire pe perioadă temporară (6 luni) mamei și copilului aflați în situație de risc, precum și femeii însărcinate cu risc de abandon al copilului. Serviciul oferă asistență unui număr de 6 cupluri mamă – copil. Scopul acestui serviciu este formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, dar și responsabilizarea părinților cu privire la creșterea și îngrijirea propriilor copii.

În vederea realizării acestui scop, în cadrul Centrului Maternal Slobozia se derulează următoarele activități:

 • Găzduirea și asistență cuplului mamă – copil;
 • Activități de consiliere și educație parentală;
 • Formarea de deprinderi necesare îngrijirii adecvate a copilului;
 • Oferirea de asistență medicală profilactică și curativă copiilor găzduiți, în vederea unei bune dezvoltări fizice și psihologice;
 • Activități de pregătire a părăsirii instituției de către cuplul mamă-copil prin asigurarea integrării socio-profesionale a mamei;
 • Pentru a asigura aceste servicii centrul maternal dispune de următoarele categorii de personal: un șef centru, un asistent medical și un asistent social.

 • Localizare: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 7, mun. Slobozia, jud. Ialomița;
 • Persoana de contact: Popescu Liliana – șef serviciu;
 • Telefon: 0243/214.581

6. Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia

Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia este organizat şi funcţionează ca serviciu de asistență socială în regim rezidențial pentru copiii / tineri cu nevoi socio-medicale.

Scopul acestui acestui centru este de a furniza sau asigura accesul unui număr de 20 copii cu dizabilități neuro-psihomotorii medii şi severe, de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 3 – 18 ani, pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, educație non-formală şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

 • Localizare: Bulevardul Chimiei, nr. 13, mun. Slobozia, jud. Ialomița;
 • Persoana de contact: Radu Lenuța – șef centru;
 • Telefon: 0243/231.859

7. Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia

Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia este un serviciu de tip rezidențial cu o capacitate de 36 de locuri, destinat copiilor aflați în dificultate, la găzduire, îngrijire, educație şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

 • Localizare: str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița, clădirea DGASPC, etajul 2;
 • Persoana de contact: Necula Ovidiu – șef centru;
 • Telefon: 0243/233.100

8. Serviciul căsuțe de tip familial

Cele șase căsuțe de tip familial sunt destinate găzduirii și îngrijirii copiilor cu sau fără dizabilități, lipsiți temporar de ocrotirea părintească, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurilor de protecție specială a copilului, respectiv plasamentul.

 • Căsuța de Tip Familial  „Marian” Slobozia;
 • Căsuța de Tip Familial  „Raluca” Slobozia;
 • Căsuța de Tip Familial „Cristina”  Slobozia;
 • Căsuța de Tip Familial „Vlăduț”  Slobozia;
 • Căsuța de Tip Familial  „Bogdan” Țăndărei;
 • Căsuța de Tip Familial „Gabriela”  Fetești;