Protecția copilului

Temei legal: Legislație specifică – copii

Direcția generală îndeplinește următoarele atribuții principale în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului:

    1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială;

    2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

    3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua copii în plasament;

    4. monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

    5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

    6. acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

    7. reevaluează, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

    8. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

    9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

    10. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

    11. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în condițiile legii.

Servicii pentru copii:

 • Serviciul de Evaluare şi Monitorizare
 • Serviciul Juridic Contencios, Trafic, Exploatare, Migraţie şi Asistenţa Copiilor Străzii
 • Biroul Adopţii
 • Serviciul pentru Îngrijirea de Tip Familial şi Asistenţă Maternală
 • Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului
 • Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți
 • Centrul pentru Monitorizare,Asistență și Sprijin al Femeii Gravide Predispuse să-și Abandoneze Copilul
 • Centrul pentru Recuperarea Copilului cu Handicap Sever Slobozia
 • Centrul Maternal Slobozia
 • Centrul de Primire în Regim de Urgenţă copil 3 – 18 ani Slobozia
 • Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia
 • Complex de Servicii Urziceni (servicii de tip rezidenţial şi servicii de zi)
 • Căsuța de Tip Familial “Marian” Slobozia
 • Căsuța de Tip Familial “Raluca” Slobozia
 • Căsuța de Tip Familial “Cristina” Slobozia
 • Căsuța de Tip Familial “Gabriela” Feteşti
 • Căsuța de Tip Familial “Bogdan” Ţăndărei
 • Căsuța de Tip Familial „Alexandra” Slobozia