Încadrarea în grad de handicap

Actele necesare pentru  încadrarea copilului cu dizabilităţi în grad de handicap

 • Copie dupa actul de identitate al copilului (certificat de naştere / carte de identitate);
 • Copii dupa actele de identitate ale părinţilor / reprezentantului legal;
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei / hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • Ancheta socială de la S.P.A.S. (Primărie);
 • Fişa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Copii ale documentelor medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);
 • Fişa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (atunci când e cazul);
 • Fişa psihopedagogică;
 • O copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • O copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare (atunci când e cazul);

Cu actele necesare, părintele şi copilul se prezintă cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap la Serviciul de Evaluare Complexă Copii, care îşi desfăşoară activitatea conform următorului program:

 Luni – Joi: 08:00 – 16:30

Cererile tip, însoțite de toate documentele necesare, privind încadrarea în grad de handicap a copilului, pot fi trimise pe adresa de e-mail: sec_copii_il@dpcialomita.ro