Costurile serviciilor sociale

Unităţile de asistenţă socială aflate în structura Direcţiei generale de asistență socială și protecția copilului Ialomița

Servicii pentru copii:

Nr. crt.Denumirea serviciului socialTipul serviciuluiCapacitatea serviciuluiCostul lunar mediu / beneficiar
1Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu vârsta mai mică de 3 ani Sloboziarezidențial184419
2Centrul de primire în regim de urgență copil 3-18 ani  Sloboziarezidențial92154
3Centrul de Recuperare pentru copilul cu handicap sever Sloboziaservicii de zi30/zi720
4Complexul de Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Ialomițaservicii de consiliere
5Centrul Maternal Sloboziarezidențial61877
6Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia  rezidențial204012
7Centrul de Plasament nr. 3 Sloboziarezidențial363425
8Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni rezidențial50 2622
servicii de zi203190
9Căsuța de Tip Familial  „Marian” Sloboziarezidențial123117
10Căsuța de Tip Familial  „Raluca” Sloboziarezidențial123409
11Căsuța de Tip Familial „Cristina”  Sloboziarezidențial123191
12Căsuța de Tip Familial „Vlăduț”  Sloboziarezidențial12335
13Căsuța de Tip Familial  „Bogdan” Ţăndăreirezidențial122566
14Căsuța de Tip Familial „Gabriela”  Feteştirezidențial122675

Servicii pentru persoane adulte:

Nr. crt.Denumirea serviciului socialTipul serviciuluiCapacitatea serviciuluiCostul mediu / beneficiar
1Complex de Servicii Sociale Slobozia alcătuit din :   
Centrul Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost Sloboziarezidențial241155
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Sloboziarezidențial91764
2Centrul de Îngrijire şi Asistență Sloboziarezidențial1382868
3  Complex de Servicii pentru Persoane Adulte Slobozia alcătuit din :   
Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sloboziaservicii de zi24/serie1140
Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Sloboziaservicii de zi40/zi
5Căminul  pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciurezidențial781886
6Complex de Servicii Sociale Fierbinţi alcătuit din :   
Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii care nu mai sunt Instituţionalizaţi Fierbinţirezidențial202641
Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţirezidențial752624
7Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movilarezidențial413271
8Centrul de Integrare prinTerapie Ocupațională „Kalina și Maria” Slobozia    
Casa de Tip Familial  „MARIA” Sloboziarezidențial183347
Casa de Tip Familial  „KALINA”rezidențial183347